این دیدار که در محل سفارت ایران برگزار گردید جناب آقای رحمانی موحد از زحمات هانشی فیروزی برای بالا رفتن پرچم ایران قدر دانی نمودند

بازتاب قهرمانی نفرات اعزامی کیوکوشین ساکاموتو جمهوری اسلامی ایران در صفحه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ژاپن بازتاب قهرمانی نفرات اعزامی کیوکوشین...

دیدار اختصاصی ریاست سبک کیوکوشین ساکاموتو ایران هانشی فریدون فیروزی با سفیر محترم ایران در کشور ژاپن جناب آقای مرتضی رحمانی موحد
این دیدار که در محل سفارت ایران برگزار گردید جناب آقای رحمانی موحد از زحمات هانشی فیروزی برای بالا رفتن پرچم ایران قدر دانی نمودند
بیشتر بخوانید

بازتاب حضور مقتدرانه تیم کیوکوشین ساکاموتو ایران در مسابقات سراسری ژاپن
بازتاب قهرمانی نفرات اعزامی کیوکوشین ساکاموتو جمهوری اسلامی ایران در صفحه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ژاپن بازتاب قهرمانی نفرات اعزامی کیوکوشین ساکاموتو جمهوری اسلامی ایران در سفارت جمهوری اسلام...
بیشتر بخوانید

دیدار اختصاصی هانشی فریدون فیروزی با دکتر نجف پور، مدیر ورزش موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش
دیدار اختصاصی هانشی فریدون فیروزی با دکتر نجف پور، مدیر ورزش موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش ، روز چهارشنبه مورخ ۹ ابان ماه در دفتر موسسه ورزش کیش در این دیدار جناب شیهان سعید دلجو نماینده استان هرمزگان...
بیشتر بخوانید

امیدان هاست