اولین دوره اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی سبک کیوکوشین سا‌کا‌موتو ایران‌ در دو بخش آقایان و بانوان‌رده‌سنی‌بزرگسالان‌و‌جوانان‌ جهت‌اعزام‌وآماده سازی‌ح...

اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور افغانستان سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو با حضور ۱۵۲ ورزشکار از ۶ ولایت افغانستان با اقتدار و با کیفیت فنی مطلوبی با مدی...

سمینار نمایندگان و مربیان ارشد کیوکوشین ساکاموتو افغانستان با حضور هانشی فریدون فیروزی ریاست کیوکوشین ساکاموتو خاورمیانه در کشور افغانستان، ولایت هرات...

اولین دوره اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی سبک کیوکوشین سا‌کا‌موتو ایران‌
اولین دوره اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی سبک کیوکوشین سا‌کا‌موتو ایران‌ در دو بخش آقایان و بانوان‌رده‌سنی‌بزرگسالان‌و‌جوانان‌ جهت‌اعزام‌وآماده سازی‌حضور‌‌در‌ مسابقات‌‌بین‌المللی‌در استان خراسان رضوی...
بیشتر بخوانید

اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور افغانستان سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو
اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور افغانستان سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو با حضور ۱۵۲ ورزشکار از ۶ ولایت افغانستان با اقتدار و با کیفیت فنی مطلوبی با مدیریت شیهان احمد شاه افضلی نماینده سازمان جهانی در ک...
بیشتر بخوانید

سمینار نمایندگان و مربیان ارشد کیوکوشین ساکاموتو افغانستان با حضور هانشی فریدون فیروزی
سمینار نمایندگان و مربیان ارشد کیوکوشین ساکاموتو افغانستان با حضور هانشی فریدون فیروزی ریاست کیوکوشین ساکاموتو خاورمیانه در کشور افغانستان، ولایت هرات مورخ ۹۸/۰۸/۲۳برگزارگردید.
بیشتر بخوانید

اولین دوره استاژ فنی کیوکوشین ساکاموتو کشور افغانستان به میزبانی شهر هرات
اولین دوره استاژ فنی کیوکوشین ساکاموتو کشور افغانستان به میزبانی شهر هرات و تلاش شیهان احمد شاه افضلی نماینده سازمان جهانی در کشور افغانستان با تدریس هانشی فریدون فیروزی ریاست سبک در خاور میانه با حضو...
بیشتر بخوانید

دیدار اختصاصی هانشی فریدون فیروزی با ریاست هیئت کاراته ولایت هرات
دیدار اختصاصی و‌صمیمی هانشی فریدون فیروزی ریاست کیوکوشین ساکاموتو خاورمیانه با استاد عبدالهادی رسولی ریاست محترم هیئت کاراته ولایت هرات جهت همکاری های بیشتر ورزشی در خصوص سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو...
بیشتر بخوانید

حضور هانشی فریدون فیروزی در کشور افغانستان جهت برگزاری سمینار و مسابقات قهرمانی کیوکوشین ساکاموتو کشور افغانستان
دیدار اختصاصی و ویژه هانشی فریدون فیروزی ریاست کیوکوشین ساکاموتو خاورمیانه با احمد فهیم فیضیار ریاست ورزشی و تربیت بدنی ولایت هرات جهت همکاری های بیشتر ورزشی در خصوص سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو افغان...
بیشتر بخوانید

امیدان هاست