سومین روز مسابقات بین المللی شیراز مرداد ۹۷

سومین روز مسابقات بین المللی شیراز مرداد ۹۷

سومین روز مسابقات بین المللی شیراز با حضور ۶۰۰ فایتر در رده های سنی جوانان بزرگسالان و پیشکسوتان در تاریخ ۵/۵/۹۷ برگزار گردید .

photo_2018-08-03_20-18-27

photo_2018-07-29_08-39-43

photo_2018-07-29_08-39-47

photo_2018-07-29_08-39-54

photo_2018-07-29_08-40-09

photo_2018-07-29_08-40-11

photo_2018-08-03_20-18-07

photo_2018-08-03_20-18-13

photo_2018-08-03_20-18-21

photo_2018-08-03_20-18-24

photo_2018-08-03_20-18-41

photo_2018-08-03_20-18-43

photo_2018-08-03_20-19-06

photo_2018-08-03_20-19-15

photo_2018-08-03_20-19-17

photo_2018-08-03_20-19-38

photo_2018-08-03_20-19-41

photo_2018-08-03_20-19-44

photo_2018-08-03_20-19-46

photo_2018-08-03_20-19-50

photo_2018-08-03_20-19-52

photo_2018-08-03_20-19-55

photo_2018-08-03_20-19-57

photo_2018-08-03_20-20-00

photo_2018-08-03_20-20-02

photo_2018-08-03_20-20-06

photo_2018-08-03_20-20-08

photo_2018-08-03_20-20-12

photo_2018-08-03_20-20-14

photo_2018-08-03_20-20-19

photo_2018-08-03_20-20-28

photo_2018-08-03_20-20-30

photo_2018-08-03_20-20-36

photo_2018-08-03_20-20-39

photo_2018-08-03_20-20-42

photo_2018-08-03_20-20-44

photo_2018-08-03_20-20-46

photo_2018-08-03_20-20-49

photo_2018-08-03_20-20-52

photo_2018-08-03_20-20-59

photo_2018-08-03_20-21-02

photo_2018-08-03_20-21-04

photo_2018-08-03_20-21-08

photo_2018-08-03_20-21-12

photo_2018-08-03_20-21-14

photo_2018-08-03_20-21-17

photo_2018-08-03_20-21-20

photo_2018-08-03_20-21-23

photo_2018-08-03_20-21-25

photo_2018-08-03_20-21-29

photo_2018-08-03_20-21-31

photo_2018-08-03_20-21-34

photo_2018-08-03_20-21-36

photo_2018-08-03_20-21-39

photo_2018-08-03_20-21-41

photo_2018-08-03_20-21-44

photo_2018-08-03_20-21-47

photo_2018-08-03_20-21-50

photo_2018-08-03_20-21-52

photo_2018-08-03_20-21-54

photo_2018-08-03_20-21-56

photo_2018-08-03_20-21-59

photo_2018-08-03_20-22-02

photo_2018-08-03_20-22-04

photo_2018-08-03_20-22-06

photo_2018-08-03_20-22-09

photo_2018-08-03_20-22-12

photo_2018-08-03_20-22-15

photo_2018-08-03_20-22-17

photo_2018-08-03_20-22-22

photo_2018-08-03_20-22-25

photo_2018-08-03_20-22-27

photo_2018-08-03_20-22-30

photo_2018-08-03_20-22-32

photo_2018-08-03_20-22-35

photo_2018-08-03_20-22-38

photo_2018-08-03_20-22-40

photo_2018-08-03_20-22-43

photo_2018-08-03_20-22-45

photo_2018-08-03_20-22-48

photo_2018-07-29_08-39-09

photo_2018-07-29_08-39-42

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی : *

امیدان هاست