برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین ساکاموتو در مرداد ماه ۹۷ شیراز

برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین ساکاموتو در مرداد ماه ۹۷ شیراز

دومین دوره مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین ساکاموتو ایران در رده بانوان با حضور ۲۵۰ فایتر در بخش بانوان در مورخ ۹۷/۵/۳ برگزار گردید

photo_2018-07-28_21-27-06

photo_2018-07-28_21-27-10

photo_2018-07-28_21-27-25

photo_2018-07-28_21-27-36

photo_2018-07-28_21-27-41

photo_2018-07-28_21-27-45

photo_2018-07-28_21-27-49

photo_2018-07-28_21-27-55

photo_2018-07-28_21-27-58

photo_2018-07-28_21-28-03

photo_2018-07-28_21-28-08

photo_2018-07-28_21-28-12

photo_2018-07-28_21-28-16

photo_2018-07-28_21-28-21

photo_2018-07-28_21-28-25

photo_2018-07-28_21-28-30

photo_2018-07-28_21-28-34

photo_2018-07-28_21-28-42

photo_2018-07-28_21-28-48

photo_2018-07-28_21-28-51

photo_2018-07-28_21-28-55

photo_2018-07-28_21-28-58

photo_2018-07-28_21-29-08

photo_2018-07-28_21-29-16

photo_2018-07-28_21-29-20

photo_2018-07-28_21-29-25

photo_2018-07-28_21-29-28

photo_2018-07-28_21-29-35

photo_2018-07-28_21-29-40

photo_2018-07-28_21-29-44

photo_2018-07-28_21-29-48

photo_2018-07-28_21-29-52

photo_2018-07-28_21-29-57

photo_2018-07-28_21-30-00

photo_2018-07-28_21-30-04

photo_2018-07-28_21-30-08

photo_2018-07-28_21-30-12

photo_2018-07-28_21-30-16

photo_2018-07-28_21-30-21

photo_2018-07-28_21-30-27

photo_2018-07-28_21-32-32

photo_2018-07-28_21-32-38

photo_2018-07-28_21-32-42

photo_2018-07-28_21-32-46

photo_2018-07-28_21-32-49

photo_2018-07-28_21-32-53

photo_2018-07-28_21-32-56

photo_2018-07-28_21-32-59

photo_2018-07-28_21-33-03

photo_2018-07-28_21-33-10

photo_2018-07-28_21-33-13

photo_2018-07-28_21-33-18

photo_2018-07-28_21-33-21

photo_2018-07-28_21-33-23

photo_2018-07-28_21-33-29

photo_2018-07-28_21-33-31

photo_2018-07-28_21-33-36

photo_2018-07-28_21-33-38

photo_2018-07-28_21-33-44

photo_2018-07-28_21-33-48

photo_2018-07-28_21-33-51

photo_2018-07-28_21-34-00

photo_2018-07-28_21-34-03

photo_2018-07-28_21-34-06

photo_2018-07-28_21-34-10

photo_2018-07-28_21-34-12

photo_2018-07-28_21-34-15

photo_2018-07-28_21-34-19

photo_2018-07-28_21-34-22

photo_2018-07-28_21-34-24

photo_2018-07-28_21-34-29

photo_2018-07-28_21-34-32

photo_2018-07-28_21-34-53

photo_2018-07-28_21-34-56

photo_2018-07-28_21-35-03

photo_2018-07-28_21-35-06

photo_2018-07-28_21-35-12

photo_2018-07-28_21-35-15

photo_2018-07-28_21-35-18

photo_2018-07-28_21-35-21

photo_2018-07-28_21-35-24

photo_2018-07-28_21-35-30

photo_2018-07-28_21-35-34

photo_2018-07-28_21-35-36

photo_2018-07-28_21-35-41

photo_2018-07-28_21-35-44

photo_2018-07-28_21-35-47

photo_2018-07-28_21-35-51

photo_2018-07-28_21-35-55

photo_2018-07-28_21-35-58

photo_2018-07-28_21-36-02

photo_2018-07-28_21-36-05

photo_2018-07-28_21-36-08

photo_2018-07-28_21-36-13

photo_2018-07-28_21-36-16

photo_2018-07-28_21-36-19

photo_2018-07-28_21-36-22

photo_2018-07-28_21-36-24

photo_2018-07-28_21-36-28

photo_2018-07-28_21-36-31

photo_2018-07-28_21-36-33

photo_2018-07-28_21-36-36

photo_2018-07-28_21-36-41

photo_2018-07-28_21-36-44

photo_2018-07-28_21-36-48

photo_2018-07-28_21-36-50

photo_2018-07-28_21-36-56

photo_2018-07-28_21-37-01

photo_2018-07-28_21-37-07

photo_2018-07-28_21-37-12

photo_2018-07-28_21-37-15

photo_2018-07-28_21-37-18

photo_2018-07-28_21-37-29

photo_2018-07-28_21-37-37

photo_2018-07-28_21-38-02

photo_2018-07-28_21-38-07

photo_2018-07-28_21-38-14

photo_2018-07-28_21-38-18

photo_2018-07-28_21-38-27

photo_2018-07-28_21-38-30

photo_2018-07-28_21-38-35

photo_2018-07-28_21-39-23

photo_2018-07-28_21-26-58

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی : *

امیدان هاست