برگزاری استاژ مربیان سبک کیوکوشین ساکاموتو در مشهد مقدس اسفند ۹۶

برگزاری استاژ مربیان سبک کیوکوشین ساکاموتو در مشهد مقدس اسفند ۹۶

استاژ مربیان سبک کیوکوشین ساکاموتو با حضور ۵۰ مربی کشوری در مشهد مقدس برگزار گردید

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۲ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۰۹ (۳)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۰۹

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۰

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۱ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۱ (۳)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۱

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۲ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۲

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۳

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۴

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۵ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۵

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۶ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۶ (۳)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۶

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۷ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۷

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۸ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۸

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۹ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۱۹

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۰ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۰

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۱ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۱

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۲

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۳ (۲)

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۲۳

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۰۸

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۱_۱۹-۵۹-۰۹ (۲)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی : *

امیدان هاست