حضور هاشی فریدون فیروزی در مسابقات قهرمانی کشور آذربایجان شهر باکو به عنوان مهمان ویژه و اهدای تندیس و مدال یادبود سبک کیوکوشین ساکاموتو از طرف ایشان...

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین ساکاموتو با حضور ۳۸۵ فایتر از ۱۷ استان کشور در دو بخش کاتا و کومیته در بخش آقایان با کیفیت مطلوب در استا...

اولین دوره اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی سبک کیوکوشین سا‌کا‌موتو ایران‌ در دو بخش آقایان و بانوان‌رده‌سنی‌بزرگسالان‌و‌جوانان‌ جهت‌اعزام‌وآماده سازی‌ح...

اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور افغانستان سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو با حضور ۱۵۲ ورزشکار از ۶ ولایت افغانستان با اقتدار و با کیفیت فنی مطلوبی با مدی...

حضور هاشی فریدون فیروزی در مسابقات قهرمانی کشور آذربایجان شهر باکو به عنوان مهمان ویژه
حضور هاشی فریدون فیروزی در مسابقات قهرمانی کشور آذربایجان شهر باکو به عنوان مهمان ویژه و اهدای تندیس و مدال یادبود سبک کیوکوشین ساکاموتو از طرف ایشان به ریاست و اعضای فدراسیون کیوکوشین کاراته آذربایجا...
بیشتر بخوانید

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین ساکاموتو
هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین ساکاموتو با حضور ۳۸۵ فایتر از ۱۷ استان کشور در دو بخش کاتا و کومیته در بخش آقایان با کیفیت مطلوب در استان قم ورزشگاه رضاییه در تاریخ ۲۹ آذرماه برگزار گردی...
بیشتر بخوانید

اولین دوره اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی سبک کیوکوشین سا‌کا‌موتو ایران‌
اولین دوره اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی سبک کیوکوشین سا‌کا‌موتو ایران‌ در دو بخش آقایان و بانوان‌رده‌سنی‌بزرگسالان‌و‌جوانان‌ جهت‌اعزام‌وآماده سازی‌حضور‌‌در‌ مسابقات‌‌بین‌المللی‌در استان خراسان رضوی...
بیشتر بخوانید

اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور افغانستان سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو
اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور افغانستان سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو با حضور ۱۵۲ ورزشکار از ۶ ولایت افغانستان با اقتدار و با کیفیت فنی مطلوبی با مدیریت شیهان احمد شاه افضلی نماینده سازمان جهانی در ک...
بیشتر بخوانید

سمینار نمایندگان و مربیان ارشد کیوکوشین ساکاموتو افغانستان با حضور هانشی فریدون فیروزی
سمینار نمایندگان و مربیان ارشد کیوکوشین ساکاموتو افغانستان با حضور هانشی فریدون فیروزی ریاست کیوکوشین ساکاموتو خاورمیانه در کشور افغانستان، ولایت هرات مورخ ۹۸/۰۸/۲۳برگزارگردید.
بیشتر بخوانید

اولین دوره استاژ فنی کیوکوشین ساکاموتو کشور افغانستان به میزبانی شهر هرات
اولین دوره استاژ فنی کیوکوشین ساکاموتو کشور افغانستان به میزبانی شهر هرات و تلاش شیهان احمد شاه افضلی نماینده سازمان جهانی در کشور افغانستان با تدریس هانشی فریدون فیروزی ریاست سبک در خاور میانه با حضو...
بیشتر بخوانید

امیدان هاست